Villkor för köp av startplats vid Herrestads fjällmaraton:

 • Startplatsen köps av Uddevalla OK (via ArenaTime) kontakt till tävlingsledningen: skogslopning@gmail.com.
 • Efter betalning har deltagaren/deltagarna rätt att delta i Herrestads fjällmaraton
  Betalning sker direkt vid anmälningsportalen som hanteras av ArenaTime
 • Anmälan till Herrestads fjällmaraton är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte.
 • vid händelse av sjukdom eller skada måste du ha tecknat Folksams försäkring Startklar eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag innan anmälan, återbetalningen anmäls direkt till försäkringsbolaget, när du fått klart med återbetalningen kontaktar du Herrestads fjällmaraton för avanmälan skogslopning@gmail.com.
 • Deltagare under 18 år får endast delta med målsmans godkännande i klass 42, 24, 14 och 7 km. Kontakta tävlingsledningen, skogslopning@gmail.com om ni önskar dispens för minderåriga. För 4km-klassen finns ingen åldersgräns.
 • Efter anmälan skickas en bekräftelse till den e-postadress du anger vid anmälan. Får du ingen e-postbekräftelse, kontakta i första hand ArenaTime.
 • Du/ni har rätt att överlåta din/er startplats till andra deltagare mot en administrativ avgift på 100kr, kontakta skogslopning@gmail.com eller via ändringslänk i bekräftelsemejl.
 • Dina personuppgifter såsom namn, födelseår, ort och resultattid, såväl som fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, publiceras på internet och i dagstidningar både som nyhets- och annonsmaterial utan att du ställer krav om särskild ersättning.
  Genom anmälan godkänner du att ”Herrestads Fjällmarathon” hanterar dina uppgifter digitalt. Endast namn, ålder, klubb och kön publiceras.
 • Du deltar på egen risk i Herrestads fjällmaraton och att vi därför inte ansvarar för skada som du eventuellt åsamkas
 • Vi kan komma att ställa in Herrestads fjällmaraton

– för det fall vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa,
–för det fall vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få/kunna genomföra Herrestads fjällmaraton eller
– på grund av händelser som är utanför vår kontroll såsom brand, översvämning, strejk eller andra liknande omständigheter,

 • Om Herrestads fjällmaraton ställs in på grund av någon av de omständigheter som listas ovan återbetalas inte erlagd anmälningsavgift till Herrestads fjällmaraton och vi är inte skyldiga att utge skadestånd eller annan kompensation till dig.
 • Vi förbehåller oss rätten att förändra Herrestads fjällmaraton sträckning eller starttid på grund av omständigheter som är nödvändiga för att Herrestads fjällmaraton skall kunna genomföras på ett bra och säkert sätt.